د ډاکټر غنی اثار /لکنې

د افغانستان په تاریخ کې نیمګړی څپرکی

ډاکتر اشرف غنی افغانستان د اسلامي، اسیایي او افریقایي محدودو هېوادونو له جملې څخه هغه هېواد دی چې پر(۱۲۹۸)ل کال یې خپلواکي ترلاسه کړه. هغه مهال هندوس ...

د ملي ثبات او بدلون لپاره یوه لاره

ډاکټر اشرف غني  افغان ولس یو داسې بې سابقه پړاو ته ورننوځي چې هم فرصتونه او هم خطرونه لري. دا نو اوس په موږ پورې اړه لري چې د دغه پړاو خطرونو ته ...

د عادلانه نظام لار

“د عادلانه نظام لار” په هېواد کې د اغېزمنې دولتدارۍ، متحرک اقتصاد، ټولنيزې پرمختيا، نړيوالې همکارۍ، قانوني واکمنۍ او ملي ثبات پر مسألوچې پ ...