په غزني ولایت کې د دولت ساز ټیم د ناظرینو د روزنې پروسه په بریالیتوب پای ته ورسېده. له ټولو روزنکو مننه

په غزني ولایت کې د دولت ساز ټیم د ناظرینو د روزنې پروسه په بریالیتوب پای ته ورسېده. له ټولو روزنکو مننه
د دولت ساز ټيم ناظرین د میزان په شپږمه د ملت له رایو څخه د نظارت لپاره چمتو دي، چې په پوره مسلکي ډول له دغې پروسې څخه څارنه وکړي.