د کابل ښار د اتمې ناحيې له معززو اوسېدونکو، د ګذر له وکيلانو، علماوو، مشرانو، ځوانانو او ښځو څخه زياته مننه کوم چې د دولت ساز ټيم په ملاتړ يې پرتمینه غونډه کې اشتراک کړی.

د کابل ښار د اتمې ناحيې له معززو اوسېدونکو، د ګذر له وکيلانو، علماوو، مشرانو، ځوانانو او ښځو څخه زياته مننه کوم چې د دولت ساز ټيم په ملاتړ يې پرتمینه غونډه کې اشتراک کړی.
ستاسو ملاتړ وطن ته د خدمت لپاره زموږ اراده لا پياوړي کوي.
#دولت_ساز