د کابل ښار اتمه ناحیه کې د دولت ساز ټيم ملاتړ

 

د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دولت ساز ټيم په ملاتړ د غونډې له ګډونوالو مننه کوم چی ښځو او نارينه وو په يوه غږ زموږ د ټيم برنامې تاييد کړې او د ټاکنو په ورځ يې موږ ته د رايې راکولو ژمنه وکړه