د جوزجان ولايت د ولسونو ملاتړ

د جوزجان ولايت د ولسونو ملاتړ د دولت جوړونې په لور زما د ټيم اراده پياوړې کوي چې د کاميابۍ په صورت کې په هېواد کې د قانون د حاکمیت په لور کوټلي ګامونه واخلو.