نن ماښام د پښتو او دري ژبې د نامتو شاعر او ليکوال سليمان لايق پوښتنې ته ورغلم

نن ماښام د پښتو او دري ژبې د نامتو شاعر او ليکوال سليمان لايق پوښتنې ته ورغلم، صحت يې د ډاډ وړ دی او د هغه د ژر روغتيا هيله مې وکړه. لايق صاحب څو ورځې وړاندې کابل ښار کې په يو تروريستي بريد کې ټپي شوی و.