د کنړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسيدونکو ته د جمهور رئيس غني د وينا يو برخه

 

 

"موږ هغسې سوله نه غواړو چې په دانګام کې مو ماشومان د داعشيانو او پنجابيانو په لاس شهيدان شي. په طالب غږ کوم چې د پاکستان سره اړيکې پرې کړي او د هغوی په امر نور افغان وژنه ونکړي. که طالب د پاکستان سره اړيکو پاللو ته دوام ورکوي او همدغه راز د افغانستان د خلکو وژنه روانه وي، نه طالب بيا افغان دی او نه دا سوله، سوله ګڼل کيږي."

د کنړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسيدونکو ته د جمهور رئيس غني د وينا يو برخه