کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که داکتر اشرف غنی با گرفتن ۵۰.۶۴ فیصد رای برنده انتخابات است

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروزاعلام کرد

بر اساس ارقامی که از سوی حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون اعلام شد، محمد اشرف ۵۰،۶۴ درصد رأی بدست آورده اند و ریس متخب افغانستان اعلان شد.