مبارک محمداشرف غنی با به دست آوردن ۵۰.۶۴ درصد آرا برنده انتخابات ششم میزان شده است

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروز یکشنبه (اول جدی) اعلام کرد.

بر اساس ارقامی که از سوی حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون اعلام شد، محمد اشرف ۵۰،۶۴ درصد رأی بدست آورده اند.