امروز مردم نجیب ولسوالی‌های تگاب و نجراب ولایت کاپیسا طی یک گردهمایی با شکوه در حضور معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز

امروز مردم نجیب ولسوالی‌های تگاب و نجراب ولایت کاپیسا طی یک گردهمایی با شکوه در حضور معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز، حمایت شان‌را از تیم انتخاباتی دولت سازبه صورت متحدانه اعلام کردند. در کنار اینکه جناب امرالله صالح به صورت حضوری با آنان صحبت و ملاقات کرد، من نیز از طریق تماس ویدیویی با آنان صحبت داشته و به پیشنهادات مردم شریف آن دو ولسوالی در روشنایی برنامه‌های تیم ما، پاسخ دادم.

از همه مردم شریف کاپیسا به‌خاطر اتفاق و اتحاد که امروز از خود به نمایش گذاشتند و از تیم ما حمایت کردند، سپاس‌گزارم!