اعلامیه ای موقف سیاسی معاونت دوم مجلس نمایندگان.!

 

اعلامیه ای موقف سیاسی معاونت دوم مجلس نمایندگان.!

هم وطنان گرامی.!
اساتید محترم دانشگاه، علماء و شخصیت های علمی فرهنگی، خانواده شهدای این مرزوبوم، در یک کلام خواهران و برادران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در آستانه ای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعنوان یکی از مهم ترین تصامیم سیاسی در راستای سهیم شدن در قدرت سیاسی، به معنای واقعی آن، قرار داریم.
بدین لحاظ لازم میدانم موقف سیاسی خویش را اعلام نمايم: بعد از نشست های متعدد با شخصیت های سیاسی و مطالعه اي برنامه ها و کارنامه های کاندیدان محترم ریاست جمهوری و با اخذ مشوره ای سازنده ای دوستان به این نتیجه رسیدم که حمایت خویش را برای ساختن یک حکومت همه شمول و مردم سالار، از تیم دولت ساز به رهبری دکتر محمد اشرف غنی اعلام نمایم.
براساس دیدارها و گفتگوهای متعدد، بویژه گفتگوی که امشب 21 سنبله 1398 با جناب دکتر محمد اشرف غنی ،رییس جمهور برحال حکومت وحدت ملی و کاندیدای ریاست جمهوری،
در محور مسائل سیاسی و بویژه بحث انتخابات در پرتوی منافع ملی وجمعی داشتم، در طی این دیدار و تبادل افکار، به نمایندگی از مردم عزت مند بلخ و گروه های همسو حمایت خویش را از تیم دولت ساز منوط به شرایط ذیل اعلام می نمایم:
_ تطبیق مواد کنفرانس بن آلمان،
_ سهیم شدن اقوام ساکن در کشور در سطوح بالای تصمیم گیری ( مخصوصاً اقوام هزاره)،
_ تلاش برای ایجاد یک دولت همه شمول بدون ملحوظات قومی، سمتی، حزبی و.....،
_ از بین بردن جزیره های قدرت در اطراف و اكناف افغانستان،
- حمايت همه جانبه از سرمايه گذاري تجار ملي در داخل كشور.

با احترام
الحاج احمد شاه رمضان
نائب دوم مجلس نمایندگان