امروز هزاران تن از علما، بزرگان، متنفذین، جوانان، زنان، نمایندگان بلخ در شورای ملی و شورای ولایتی در یک همایش بزرگ، حمایت همه جانبه شان را از تیم دولت ساز اعلام کردند.

امروز هزاران تن از علما، بزرگان، متنفذین، جوانان، زنان، نمایندگان بلخ در شورای ملی و شورای ولایتی در یک همایش بزرگ، حمایت همه جانبه شان را از تیم دولت ساز اعلام کردند. من از حمایت آنها تشکر می‌کنم.
جناب امرالله صالح، معاون اول تیم دولت ساز در این همایش شرکت کرد و برنامه‌های تیم ما را برای مردم شریف ولایت بلخ توضیح داد.
تعهد ما این است که بلخ را با اتصال از طریق مسیرهای ترانزیتی و تجارتی به کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، به یک ولایت توسعه یافته از نظر اقتصادی مبدل کنیم و همچنان، هویت تاریخی بلخ را به عنوان مهد تمدن‌های بزرگ، احیا کنیم.