اعضاى شوراى دره تركمن ولسوالى سرخ پارسا، اعضاى شوراى مردمى شهرك محمديه، بزرگان و متنفذين ولسوالى لعل و سرجنگل حمايت شانرا در انتخابات پيش رو از دسته انتخاباتى دولت ساز اعلام نمود

اعضاى شوراى دره تركمن ولسوالى سرخ پارسا، اعضاى شوراى مردمى شهرك محمديه، بزرگان و متنفذين ولسوالى لعل و سرجنگل درحاليكه عباس نويان ايشان را همراهى مى كرد در نشستى كه با جلالتمآب محترم امرالله صالح معاون اول دولت ساز، رئيس و بنيانگذار رسا داشتند حمايت شانرا در انتخابات پيش رو از دسته انتخاباتى دولت ساز اعلام نموده و از برنامه هاى اين تيم استقبال نمودند.
در اين ديدار الحاج استاد سيدبحر هاشم، دبير محمداكبري، ملك غلام حسين جعفرى، فريد احمديار، رجب جويا، طاهر سلطانى، داكتر عبدالطيف امينى، حاج طاهر ابراهيمى، اكرم، نبى مبارز، حاجی محمد حسین جامی، انجنیر عباس رضا، بوستانعلی، حاجی مجاهد، الحاج قاری عباس خالقیار، حاجی محمد شریف، حاجی محمد اسماعیل، مهدی میثم، استاد علیجان، داکتر سراج الدین امید، بومان، محمد، حسین، محمد علی، سید حسین مرتضوى و داکتر علیجان محتشمی حضور داشتند.