فاریاب ولایتی نینگ مینگ لرچه یشاوچیلری بیرکتته ییغین آرقه لی اوز حمایت لرینی دولت ساز تیمی دن اعلان قیلدیلر.

بو ییغین گه دولت ساز تیمی نینگ رهبری عضوی حرمتلی الحاج محمد یوسف غضنفر قتنه شیب دولت ساز تیمی نینگ برنامه لرینی فاریاب قهرمان خلقی گه تشریح قیلدی.
هزارن تن از باشنده‌گان ولایت فاریاب در یک همایش بزرگ مردمی حمایت همه جانبه وقاطعانه شان را از تیم دولت ساز اعلام کردند. در این گردهمایی الحاج محمد یوسف غضنفر عضو رهبری تیم دولت ساز برنامه‌های تیم دولت ساز را برای مردم شریف ولایت فاریاب توضیح داد.