یکی از دفاتر ستاد انتخاباتی تیم دولت ساز در ولایت بامیان گشایش یافت

یکی از دفاتر ستاد انتخاباتی تیم دولت ساز روز گذشته در ولایت بامیان گشایش یافت.
در مراسم آغاز به کار این دفتر که جمع کثیری از باشندگان ولایت بامیان اعم از زنان و مردان حضور داشتند، شماری از علما و فرهنگیان بامیان سخنرانی کرده و در مورد برنامه های تیم دولت ساز توضیح دادند.

شر کت کنندگان این محفل حمایت و پشتیبانی خویش را از تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و معاونت استاد سرور دانش اعلام کردند.