باشندگان ولایت پکتیا دریک همایش بزرگ انتخاباتی حمایت خویش را از تیم دولت ساز اعلام داشتند

باشندگان ولایت پکتیا دریک همایش بزرگ انتخاباتی حمایت خویش را از تیم دولت ساز اعلام داشتند.
این همایش قبل از ظهر امروز در ولایت پکتیا برگزار شده بود و در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور، استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و امر الله صالح معاون تکت انتخاباتی دولت ساز حضور داشتند.
در این همایش بزرگ انتخاباتی هزاران تن از باشندگان ولایت پکتیا شرکت نموده وشرکت کنندگان این همایش از حضور اعضای تیم انتخاباتی دولت ساز به گرمی او شور شعف استقبال کردند.