معاون رئیس جمهور از طرف کارمندان وزارت شهر سازی و اراضی تقدیر شد

عصر روز گذشته جمعی از کارمندان وزارت شهر سازی و اراضی و با حضور در دفتر ارتباطات مردمی استاد سرور دانش، از کار کرد پنج ساله معاون رئیس جمهور به عنوان عضو رهبری حکومت وحدت ملی تقدیر کردند.

دیدار کنندگان از نقش استاد دانش به عنوان عضو رهبری حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته به نیکی یاد کرده و آن را شایسته تقدیر و ارج گذاری مردم افغانستان خواندند.

نبی احمدی یکی از مسوولان وزارت شهر سازی و اراضی که به نمایندگی از دیگران صحبت می کرد گفت که استاد دانش در پنج سال گذشته به عنوان عضو رهبری حکومت افغانستان علاوه بر اینکه یک دوره از مسوولیتش را به نیک نامی سپری کرد، در رهبری حکومت برای اجرایی شدن برنامه های کلان ملی، اصلاحات، حکومت داری و تدوین قوانین مورد نیاز مردم نقش بسیار سازنده داشته است.

آقای احمدی همچنین گفت که نقش استاد دانش در حکومت وحدت ملی برای حمایت از نسل جوان و تحصیل کرده، توجه به انسانی شدن سیاست، ارج گذاری به تلاش های علمی و فرهنگی، قانون گذاری و دسترسی مردم به ارائه خدمات عامه بر کسی پوشیده نیست و شهر وندان قدر زحمات، تلاش ها و نقش وی را به عنوان یکی از اعضای کلیدی حکومت وحدت ملی از یاد نخواهند برد.

در این دیدار حمیده لسانی یکی دیگر از کارمندان وزارت شهر سازی و اراضی نیز ضمن تأکید به مشارکت جوانان، نیروهای تحصیل کرده و متخصص در ادارات دولتی، از سهم استاد دانش در فرایند اصلاحات در ادارات دولتی و تحکیم حاکمیت قانون ستایش کرد.

متقابلاً استاد دانش معاون رئیس جمهور از حسن نظر و احساس نیک کارمندان وزارت شهر سازی و قدر دانی کرده گفت که مشارکت نسل جوان و نیروی بشری متخصص و تحصیل کرده در ادارات دولتی به تسریع روند اصلاحات و اصل شایسته سالاری کمک فراوان کرده است.

معاون رئیس جمهور گفت جذب و استخدام نیروهای تحصیل کرده و جوان در ساختار ادارات دولتی از همان آغاز برای حکومت وحدت ملی یک هدف بود و امروزه حکومت در تحقق این هدف بسیار نزدیک است.

وی با اشاره به اینکه با گذشت هر روز روند جذب کارکنان دولتی اعم از خدمات ملکی و نظامی براساس مکانیزم های جدید شفاف تر شده است گفت که توجه نسل جوان به آموزش و فرا گیری رشته های تخنیکی و فنی در مراکز آکادمیک و تحصیلات عالی می تواند به مشکل ادارات دولتی در کمبود نیروی متخصص و کادر های فنی خاتمه دهد.

در پایان این دیدار، تندیسی تحت عنوان «رهبر قانون مدار و حامی نسل جوان»که برای تقدیر معاون رئیس جمهور از سوی دیدار کنندگان در نظر گرفته شده بود، به استاد دانش اهدا شد.

همچنين در اين برنامه تنديس دیگری تحت عنوان" مدير نخبه و متعهد" از طرف كارمندان وزارت شهرسازي و اراضي، توسط استاد دانش به محمد نبي احمدي مسوول عمومي استخدام كارمندان برنامه ها و پروژه ها آن وزارت تقديم شد.