قصر باز سازی شده دارالامان طی یک محفل با شکوهی توسط رئیس جمهور غنی افتتاح شد.

در این محفل افتتاحیه علاوه بر رییس جمهور غنی و استاد دانش معاون رئیس جمهور، مقام های بلند پایه دولتی، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، مهمانان خارجی و هزاران تن از اقشار مختلف مردم حضور دارند.