وی که در ادامه پیکار های انتخاباتی اش به ولایت بلخ رفته است می گوید

وی که در ادامه پیکار های انتخاباتی اش به ولایت بلخ رفته است می گوید که در عرصه اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری می کند و برنامه هایی را عملی می سازد که بر بنیاد آن ها زنده گی مرم بهبود یابد.

داکتر اشرف غنی احمد زی در این همایش انتخاباتی تیم تحول و تداوم را مظهر وحدت ملی می داند و تعهد می سپارد که در صورت برنده شدن برای تامین امنیت و ثبات سیاسی در کشور تلاش می ورزد.

این نامزد ریاست جمهوری بر حاکمیت قانون نیز تاکید می ورزد و می گوید که اگر برنده شود در حکومت او کارمندان دولتی به مردم زورگویی نخواهند کرد.

داکتر اشرف غنی احمدزی می گوید: ” اراده سیاسی ما در اصلاحات است هیچ والی در حکومت ما خودمختار نخواهد بود، هیچ فرد دولتی تجار افغان را تهدید نخواهد کرد که حق من کدام است.”

معاونان این نامزد ریاست جمهوری نیز از شرکت کننده گان این همایش می خواهند که در انتخابات به گونه گسترده شرکت کنند و به تیم تحول و تداوم رای دهند.

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول می گوید: ” ما انشاالله در دور دوم انتخابات برنده هستیم و شما هم درین انتخابات به گونه گسترده شرکت کنید تا تیم ما برنده شود.”

جمعه خان همدرد والی پکتیا که عضویت ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی را دارد نیز درین همایش شرکت کرده بود.

وی می گوید: ” اگر می خواهید که در افغانستان صلح باشد ثبات باشد به تیم اشرف غنی احمدزی رای بدهید، اگر خدای نخواسته غفلت کردید مطمین باشید که کشور به طرف جنگ و بحران خواهد رفت.”

در این روزها پیکار های انتخاباتی میان دو نامزد ریاست جمهوری داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمد زی به شدت ادامه دارند و روز بیست و چهارم جوزا روشن خواهد ساخت که چی کسی برنده این پیکار ها است.