هم اکنون جمعیت انبوهی از باشندگان مناطق مختلف ولایت بامیان در همایش انتخاباتی که به حمایت در تیم دولت ساز در شهر بامیان برگزار است، حضور یافته اند.

 

صبح ظفر نزدیک است
هم اکنون جمعیت انبوهی از باشندگان مناطق مختلف ولایت بامیان در همایش انتخاباتی که به حمایت در تیم دولت ساز در شهر بامیان برگزار است، حضور یافته اند.

این همایش لحظات بعد با حضور اعضای رهبری تیم دولت ساز آغاز می گردد.
حضور پرشور مردم بامیان در همایش بیانگر حمایت قاطع مردم آن ولایت از تیم انتخاباتی دولت ساز است.

اعضای رهبری تیم دولت ساز صبح امروز برای شرکت در این همایش انتخاباتی عازم بامیان شدند.

#دولت_ساز