استاد دانش در محفل گرامی داشت از عاشورای حسینی در وزارت تحصیلات عالی:

اکنون با روشن تر شدن برخی از ابهامات، همگی برای انتخابات ششم میزان آماده شویم. ما تا حالا هم تأکید داشتیم که انتخابات یک پروسه ملی و یک عنصر اساسی برای ثبات و مشروعیت است و بدون آن نمی توانیم حتی برای مذاکرات صلح هم از موضع قوی و مشروع حضور پیدا کنیم. بنا بر این یک بار دیگر از تمام احزاب سیاسی و از همه تیم های انتخاباتی جدا می خواهم که بدون هیچ نوع تردیدی آماده برگزاری انتخابات باشند و از همه مردم شریف کشور هم می خواهم که با شکوه تمام در مراکز رای دهی حضور پیدا کنند و با رأی خود یک بار دیگر نشان دهند که نظام امارت را نمی پذیرند و از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی خود حمایت می کنند.
#انتخابات_۹۸
#دولت_ساز