در همایش انتخاباتی که هم اکنون به حمایت از تیم دولت ساز در هوتل انتر کانتیننتال برگزار است

در همایش انتخاباتی که هم اکنون به حمایت از تیم دولت ساز در هوتل انتر کانتیننتال برگزار است، حمیدالله رفیعی به نمایندگی از دفاتر شورای ولایتی حزب وحدت در شمال سخنرانی کرد و راجع به دلایل حمایت هواداران حزب وحدت در شمال کشور از تیم دولت ساز صحبت کرد. وی گفت مهمترین دلیل حمایت هواداران حزب وحدت اسلامی شمال از تیم دولت ساز، حضور سرمایه عظیم علمی و فرهنگی حزب وحدت در این تیم استاد سرور دانش است. 
او افزود که از دیگر دلیل پیوستن ما به تیم دولت ساز، احترام عمیق دکتر اشرف غنی از رهبر شهید وحدت ملی است که گفت: "اکنون تک واژه های سخنان شهید مزاری برای ملت ما تبدیل به یک گفتمان ملی شده است."