محترم امرالله صالح معاون اول تيم دولت ساز، رئیس و بنیا‌نگذار "رسا" با نماینده ملکی ناتو آقای "سر نیکولاس کی" در محل اقامت‌اش ملاقات نمود.

محترم امرالله صالح معاون اول تيم دولت ساز، رئیس و بنیا‌نگذار "رسا" با نماینده ملکی ناتو آقای "سر نیکولاس کی" در محل اقامت‌اش ملاقات نمود.
در این ديدار طرفين روی انتخابات و روند صلح بحث و گفتگو نمودند. آقای "نیکولاس کی" با تأکید به برگذاری انتخابات در زمان تعیین شده اظهار داشت که ناتو از برگذار شدن انتخابات در وقت معین آن حمایت می‌کند.