استاد دانش: اکنون یکبار دیگر حقانیت موقف حکومت افغانستان برای جامعه بین المللی و رهبری دولت آمریکا روشن شد

استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که قبل از ظهر امروز یکشنبه در محفل گرامی داشت از محرم و عاشورای حسینی در وزارت تحصیلات عالی سخنرانی می کرد راجع به تحولات تازه سیاسی به خصوص تصمیم دولت آمریکا برای مذاکرات صلح گفت: خوشحالیم که "حقانیت موقف حکومت افغانستان" برای دنیا و همه همکاران بین المللی مخصوصا "رهبری دولت آمریکا" نیز روشن گردید.

معاون رئیس جمهور گفت که ما در طول ماه های گذشته بارها تاکید کردیم که طالبان گروهی است که به هیچ تعهدی پایبند نیست و مذاکره را به معنای پیروزی خود تفسیر می کند و به همین دلیل در روزهای اخیر به هر اندازه که مذاکرات بین این گروه و نماینده ایالات متحده آمریکا طولانی تر شد به همان اندازه خشونت و جنگ افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه حکومت افغانستان طرفدار و پشتیبان قاطع پروسه صلح است و در این مسیر از تمام امکانات خود کار می گیرد گفت: همان طور که قبلا آقای خلیلزاد نماینده دولت آمریکا در امور صلح نیز اعلام کرده بود، تا در هر چهار محور اصلی مذاکرات، توافق نشود در هیچ چیز توافق نخواهد شد.

به گفتۀ معاون رئیس جمهور، کاهش خشونت ها و پذیرفتن آتش بس کامل و تطبیق آن، نقطه کلیدی برای پیشرفت پروسه صلح است به باور وی یکی از نواقص در توافقنامه فعلی نیز این بود که در باره آتش بس، هیچ نوع تعهد یا تضمین مطمئن وجود نداشت.

استاد دانش حفظ جمهوریت، نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات و حقوق شهروندی را خطوط سرخ مردم افغانستان در مذاکرات صلح اعلام داشته و تصریح کرد که نظام امارتی، لغو قانون اساسی، نادیده گرفتن ارزش های حقوق بشری و دستاورد های هجده سال گذشته به هیچ صورت در مذاکرات صلح افغانستان پذیرفتنی نیست. وی یکبار دیگر تاکید کرد که صلح آری اما نه به قیمت نفی جمهوریت.

همچنین استاد دانش به اجماع سیاسی در سطح ملی تاکید ورزیده گفت:« در شرایط حساس فعلی از همه شخصیت ها و احزاب سیاسی کشور صمیمانه تقاضا دارم که از اختلاف نظرهای جزئی و دیدگاه های شخصی صرف نظر کرده و در کنار دولت افغانستان، بر محور منافع ملی و در چارچوب خطوط اساسی مردم ، همگی متحد و یکپارچه وارد عمل شوند».

معاون رئیس جمهور اما تأکید کرد که با روشن تر شدن برخی ابهامات، همگی برای انتخابات ششم میزان آماده شوند. وی گفت: ما تا تا کنون تأکید داشتیم که انتخابات یک پروسه ملی و یک عنصر اساسی برای ثبات و مشروعیت است و بدون آن نمی توانیم حتی برای مذاکرات صلح از موضع قوی و مشروع حضور پیدا کنیم.

وی بار دیگر از تمام احزاب سیاسی و از همه تیم های انتخاباتی خواست که بدون هیچ نوع تردیدی آماده برگزاری انتخابات باشند و از شهروندان کشور هم خواست که با شکوه تمام در پای صندوق های رأی دهی حضور یافته و با رأی خود یک بار دیگر نشان دهند که نظام امارت را نمی پذیرند و از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی خود حمایت می کنند.